جویبارلحظه ها

ازتهی سرشار ... جویبارلحظه هاجاریست

سلام

 

خب قرار بود جریانو بگم عرضم به حضور مبارکتون جریان از این قراره که بنده یک دوستی داشتم ک عاشقش بودم دختره ها الان بنا به دلایلی باید بفراموشمش .چـــــــــــــــــــــــه جوووووووووووری؟plz help me من خیلی دوستش دارم 4سال دوس بودیم.کمکم کنید

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای

+نوشته شده در چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:,ساعت20:21توسط miss zeynab | |

سلاممممممممممممممممم

سلام دوست جونیا...خوبین؟ من برگشتم اما با کلی ناراحتی... اعصاب نذاشتن واسم دیگه از زندگی ساقط شدم...تو پست بعدی جریانومیگم. فعلا خداسهراب

+نوشته شده در دو شنبه 13 خرداد 1392برچسب:بازگشت,دوباره,سلام,دوباره,ساعت15:28توسط miss zeynab | |

ســـــــلامــــ ـــ روزگـــــــــ ـار

چــــــهـ میـکـ نـــی بـــا نـ ا مـــــ رد ی مـــ ردمـــــ ان؟؟

مـــــ ن هــــمـــ

اگـــــ ر بگــ ذار نــــــــــــد

دارم خــــ ردهـــــــ ای د لـــــم را جــــمـــــع مـیـ کــنــــمــــــــ

راســــ تـــــی

ایـــــن دل دوبـــــــــــ ــــارهـــــ دل مـیـشـود؟؟

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |

 

 

رقاص که باشے ، ديگر آهنگ خاصے مــعنے نـבارב ...


بـا هـر آهنگے بـايـב برقـصے !!

و ايـ روزهـا ...

چـﮧ بـב آهنگ هايـے مےزنـב رפزگــــار ...

و مـ ....

هر روز برايش مےرقــصم ....

 

پــ .ن:

دلَم رَقـــص نِمی خـــواهَــد ...!


                دُنـــیا تَـــمامــَش کُن تا ســازَت را نــَشکــَستــَم....!!!!!

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |

                                                تمام چیزی که باید از زندگے آموخت

                                                          تنها یــــک کلمه است

                                                                "مےگذرد"

                                            ولے دق می دهد تـــــا بگــــــــــــذرد

 

                                                             

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |


فَقَـــط : ادَـ مِِِِِِِِِِ هَــسـتَنــــدـ 

نـــَـهـ بیـشـــتر وَ نهَـ  کَمــتر...

اگَـر کَمــتر از چیــز ـِـی کِـهـ هَســتنـــدـ :نـگــاهشان کــُنـــِی ،

آنـهـا رِِا شٍکــســته ا یـِِِِـی !

ٌٌٌٌٌٌٌُِِِو اگــِر بــِِشـــتر از آنِِِِ حــسابشـانِ کــُنــِِی،

آنهـا را تُوِ راِ مِیشکـِننـدِِِِِ!

بِیِــن اِین آدَم هـا ـِِِی ادَم ، فَـقَط بایَد عاقَلــانــهـ  زنــدَگــِی کــرد :

نَــهـ عاَشقـاِنِــهـ ... 

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |

 


ـگآهے دِلَـم مــیـخـوآد یـِکـے اَزَم اِجـازِه بـِــخـوآد ؛

کِـه بـیـآد تـو تَـنهـآیـیـم ....

وَ مَــن اِجـازه نَـدَم ! وَ اون بــی تَـفـاوُت بــہ مُـــخــآلِـفَــتَـم

بـیـآد و آروم بَـغَـلَــم کُــنِـــہ و بـِـگـــہ :

مَــگِـــہ مَـن مُــردَم کِــــہ تَـــنـــهـــآ بــِمـــونــے ... !!


+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |بعضـــی حــرفـــــارو نمیشـــــه گفتــــــــ


بـــایــــــد خـــــورد!
 


ولــــی بعضـــی حـرفــــــارو
 

نــه میشــه گفتــــــ ، نــه میشــه خـورد!
 

میمـــونــــه ســــــر دل!
 

میشــــــــه دلتنگـــــــی ...
 

میشــــــــه بغـــــــــــض ...
 

میشــــــــه سکـوتــــــــ ...
 

میشــــــــه همـــــون وقتــی کــــه
 

خــودتـــــم نمـیدونــی چـــــه مـرگتـــــه!!


+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |

LoadiNg ███████ ]98%

زِندگـــي در حــــال بارگـــيري است، لطفاً صـَــــبر کـُــنيد..

اينجـا سُــرعت خوشــــبختي بسيار کــــم اَست!!

تـــا زِندگـــي ات لُـود شـــود

عُمـــــرت تمـام شــده!!

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ،


نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم،


به جـــــــــــــای گلو


از چشمهایم بیرون می آیند…

+نوشته شده در 6 بهمن 1391برچسب:,ساعت20:35توسط miss zeynab | |